۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

نامه

می دانم،
 تقصیر از تو نیست
عیب از این نامه های بی جواب است
خیالت راحت عزیزه دلم
می دانم...

هیچ نظری موجود نیست: