۱۳۹۱ فروردین ۲۳, چهارشنبه

کافه

لطفا مرا از همانجا
به قطر همین میز
که در پشتش چای نوشیدیم
دوست بدار؛
صبر کن حواسم نباشد
تا بی هوا،
هر چقدر خواستی
نگاهم کنی،
و برایم
شعر ببافی
با تک تک این کامواها،
که گردن هیچ کودکی را در زمستان
نپوشاند؛
بگذار دل من
گرم شود به نبضِ
دستانت بر این رشته های رنگ رنگ
که به بی قوارگی رویاهای
در رفته مان میمانند
...
یکی رو
...یکی زیر!
همیشه همینگونه بوده است
مردِ من،
... ولش کن...
 بیا و اصلا
چشمانت را
بدوز به لبانم
و کوک بزن
رشته رشته های احساسم را
به منطق آرامت؛
بعد
ناگهان
با همان لبخند محو همیشگیت
که گویی در کمال مردانگی
میگذری از همه ی
تقصیرات عالم
محو شو
 در مه غلیظ فنجانت.

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

مهمان ناخوانده

گمان می کنی
جایش دیگر درد ندارد
و آرام
انگشتت را
از روی دریچه ی احساس
برمی داری؛
خوب میدانی
 عشق
مهمان صبوریست
درست همانجا
آرام
به انتظارت
نشسته ؛
نترس!
شاید این بار
درد نداشته باشد
...


جفت پوچ

باران را گذاشته اند
برای همین
روزها؛
 گودال ها را پر می کند
و تو
گمان می کنی،
 آب از آب
تکان نخورده است!

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

انقضاء

انسان هایی هم هستند
که تاریخ مصرف دارند
بدون آنکه جایی
 درجش کرده باشند؛
نگهشان که داری
فاسد می شوند
می بُرند،
و مسمومت می کنند؛

دو هفته،
... یک ماه
 چند ماه،
... سال ها
بالاخره
می گندند،
به گندت می کشند
و
دورت می اندازند!


۱۳۹۰ بهمن ۱۸, سه‌شنبه

  اسامی‌ برگزیدگان‌ فراخوان کتاب «شاعران ‌امـروز» اعلام شد

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1936517