۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

انقضاء

انسان هایی هم هستند
که تاریخ مصرف دارند
بدون آنکه جایی
 درجش کرده باشند؛
نگهشان که داری
فاسد می شوند
می بُرند،
و مسمومت می کنند؛

دو هفته،
... یک ماه
 چند ماه،
... سال ها
بالاخره
می گندند،
به گندت می کشند
و
دورت می اندازند!


هیچ نظری موجود نیست: