۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

مونوکروم

رنگ هایت را
در کدام قمار باخته ای
 نقاش!
باز هم به غیرت "ونسان"
گوشش را
 به قمار نهاد

هیچ نظری موجود نیست: