۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

بال

بال هایم را گم کرده ام
در پشت یکی ازهمین
بلند پروازی هایم
می دانم
از ترس باید گریخت
شاید حتی
بی بال باید پرید
قبل از آنکه دیر شود
پیش از غروب آرزوها
اما ببخشید
شما
دو بال کودکانه ندیده اید؟
قد متوسط
کمی خسته با ته مایه ی آبی
گفتم آبی؟
آه بله آبی، بلوزش را گفتم
با چشمانی سرد
و دلی پر تردید
چند وقتیست از ذهنش خارج شده ام
و هنوز
مراجعه نکرده ام
از یابنده هم هیچ تقاضایی ندارم
همینقدر که بداند
می دانم کافیست
گفتم که بال هایم را
 گم کرده ام
شما دو بال خوب
صادق
ساده
تضمینی سراغ ندارید؟

هیچ نظری موجود نیست: