۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

...

می آیم هرروز
همینجا
در میان شعرهایم
آرام به انتظارت می نشینم
می دانم
می آیی هرروز
همینجا
در میان شعرهایم

هیچ نظری موجود نیست: