۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبه

بسته پستی

سعی کن این روزها
خانه باشی
می خواهم شادی هایم را
برایت پست کنم
آنهم سفارشی
به پستچی هم
می سپارم جز به لبخندی
از تو،
تحویل ندهد؛
نشانی هایت را هم
داده ام،
همان که مرد است
بوی زمستان می دهد
و
اردی بهشت را دوست دارد.
...
راستی،
کمی هم غم بود،
اما شرمنده
نگه داشتم
برای خودم.


هیچ نظری موجود نیست: