۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

چمدان

چمدانم را با همه سکوت
با همه هیچ
از خاطراتت بستم،
دیر شده است
ماندن جایز نیست گلم
...
رفتم.

هیچ نظری موجود نیست: