۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

هیچ

ردپایت را
جایی،
اینجا دیدم
خواستم برایت
شعری بگویم،
هیچ نیامد
مگر
لبخندی بر لبانم؛
اما دروغ چرا
از خدا پنهان نیست
از تو چه پنهان
این هیچ هم حکایت ها دارد


۱ نظر:

ناشناس گفت...

این هیچ هم حکایت ها دارد...