۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

... à paris

وجودم
خنكاىِ عطرِ تابستانهِ CHANEL
داشت
هنگامى كه در Seine
رهايت كردم

هیچ نظری موجود نیست: