۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

ساموئل بکت

خدا نیز دیگر
 "ابزورد"  می نویسد
ببین چگونه همه را
"در انتظار گودو" نشانده!

هیچ نظری موجود نیست: