۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

Archaeology

گم شدنت
دوباره پیدایم کرد و
تاریخم را تقسیم کرد به دو دوره ی
ما قبلِ تاریخِ رفتنت
و دوره ی پسا مدرنِ بعدش
خودم را ثبت جهانی کردم و
قلبم محوطه ی باستانی اعلام شد
چیزی شبیه "شهر سوخته"
با حفره ای به عمقِ "تخت سلیمانِ نبی"
 باستان شناسان نقشِ انسانی اولیه را
بر دیوارِ غارِ درونم یافته اند
تصویرِ مردی در حالِ شکار.

هیچ نظری موجود نیست: