۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

...مردم را
کاشتم در گلدانی،
که بلکم گل دهد
به انبوه تنهایی من

هیچ نظری موجود نیست: