۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

آقای فرشته

دستانم
از پرسه های دیروز
جامانده اند در جیب هایِ
خیالم

بیا مرد،
قبول!
دست که نه، اما
بی اغراق بگویم
به بالهایت نیازدارم.

هیچ نظری موجود نیست: