۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

...

آه بانو،
ولله که لبخند
بوی یاس می دهد،
بوته ای آویخته از پَرچینِ لبانت.

هیچ نظری موجود نیست: