۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

دستطرح VI

باد آمد و مرد را از ذهنم انداخت در آب
مرد پولكي آب خورد آنقدر كه سير نشد غرق شد
ماهي شد شنا كرد ابداً خوابيد

هیچ نظری موجود نیست: