۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

...

وسعت این شب ها
دیگر در حوصله ام نمی گنجد،
نمی دانم
این روز ها بلند شده اند
یا که من
بی تو،
اینچنین نا صبور گشته ام؟!
می بینی گلم،
تازگی ها چه ارزان
لغت شکیبا را
به وسعت فاصله هامان،
می خرند!
...
چه می شود کرد،
فدای سرت.




هیچ نظری موجود نیست: