۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

...

ديگر آبى برايم

رنگ هيچ آسمانى

جز خودت نيست،
بگمانم ديگر 

خوب مى دانى!

هیچ نظری موجود نیست: