۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

...دل را
بايد بست.
من،
به تو
دل بستم
تنها با يك نخ آبى
خيلى آبى!هیچ نظری موجود نیست: